Základní kurz barbaričovsko-ericksonovské hypnózy PDF Print

Základní kurz barbaričovsko-ericksonovské hypnózy

 

A. Úvod

 

Mnoho let jsem se nějakému kurzu, který by byl zaměřený pouze na hypnózu, bránil. Důvod je podle mého názoru prostý. Totiž, i k mému velkému překvapení, hypnóza je mnohdy také mezi profesionály chápána jako nějaká izolovaná psychoterapeutická technika, do velké míry nezávislá na komplexním psychoterapeutickém procesu jako takovém. A názor laické veřejnosti je stejný a ještě v hlubší míře.

 

Zdrojů tohoto názoru je několik. První z nich je samotná "klasická" pozitivistická hypnóza, v nám známém světě vývoje řekněme někde od Messmera přes Charcota, Janeta pak Breuera, žel Freuda, pak Hulla, Higarda, přes mnoho dalších jak experimentálních, tak klinických hypnologů, až po našeho Standu Kratochvíla (nemluvě o jistých českých pouťových hypnotizérech které nyní jmenovat nebudu).

 

Není tomu tak. A tedy minimálně od dob Miltona H. Ericksona, který ukázal že hypnotická práce, nebo práce v hypnotickém transu je a má být integrální součástí uceleného psychoterapeutického procesu, včetně skutečnosti že každý člověk je "hypnabilní" ... neboli, že každý člověk má potenciál k tranzovým a tedy i terapeuticky tranzovým prožitkům. A tak jsem něco, čemu se říká "hypnóza",, vždy učil jenom v kontextu uceleného psychoterapeutického výcviku - a ani tak se mi vždy nedařilo odputat zájem některých lidí od "hraní si" s fascinujícími hypnotickými fenomény bez jiného kontextu.

 

Proč jsem ale změnil názor a zkusím - zatím jako první experiment - nabídnout kurz, který bude - téměř výhradně - zaměřený na (barbaričovsko) ericksonovskou hypnózu? Jistou roli v tom sehrál Vláďa Chvála, který zná možnosti terapeutické hypnózy pro oblast psychosomatcké medicíny a zdá se být smysluplný nápad lidi, co se psychosomatickou medicínou zabývají, hypnóze naučit - jelikož můžu být pro mnoho pacientu nesmírně prospěšná. Další roli v tom sehrála poptávka kolegů, kteří už nějaký systematický psychoterapeutický výcvik mají, ale o hypnózu se zajímají pak zejména o tu ericksonovskou. A já sám se domnívám, že pokud se třeba v rámci takto zaměřeného kurzu povede to, že člověk s nějakým psychoterapeutickým výcvikem si najde způsob a pochopení proto, jak hypnotickou práci "zamontovat" do uceleného psychoterapeutického procesu, tak to pro mnoho klientů a pacientů může být v konečném důsledku velmi užitečné. Tak to chci zkusit.

 

B. Náplň kurzu

 

Jak jsem zmínil, celý kurz bude dominantně zaměřen na ericksonovskou hypnózu, tak, jak jí chápu a rozumím já, na porovnání ericksonovké hypnózy s tou klasickou, nicméně, určitě nebude možné se vyhnout diskutování některých témat o nahlížení na člověka a lidské starosti "ericksonovským" způsobem a do jisté míry se zabývat formováním "ericksonovkých" postojů, protože "ericksonovská" hypnóza sama o sobě jako technika, bez odpovídajících postojů, znalostí a filozofie prostě nefunguje.

A tak si náplň kurzu představuji následujícím způsobem.

 

 

 • jak se vůbec stalo, že "ericksonovská" hypnóza vznkla
 • kdo byl Milton Erickson a jaká byla jeho cesta
 • Ericksonovy kazuistiky jako úvod do jeho způsobu myšlení a práce
 • princip zužitkování jako červená nit toho všeho ...
 • základy vedení rozhovoru pro možnost úspěšného navození hypnotického tranzu
 • hypnotický trans jako disociace vědomí a nevědomí
 • rozlišení mezi indukcí hypnotického tranzu a terapeutickým využitím tranzu
 • první krůčky do ericksonovské indukce hypnotického transu - truismus jako základní forma nepřímé sugesce a kombinace truismů
 • "tvrdý" nácvik práce s truismy
 • téma "zrcadlení" a "vedení", verbální a neverbální
 • "tvrdý" nácvik primárně verbálního zrcadlení ... začátek jemné práce s jazykem při hypnóze
 • jak učit člověka jeho vlastnímu hypnotickému prožívání
 • úvod do analogového používání jazyka při hypnotické práci
 • způsoby prohlubování vědomě -nevědomé disociace při hypnotické práci - základní hypnotické dvojné vazby a základní konfuzní formulace
 • hypnotické fenomény, jejich hypnotická logika a způsoby terapeutického využití
 • úvod do terapeutického zužitkování hypnotického tranzu a "tvrdý" nácvik
 • teorie terapeutického účinku ericksonovské hypnózy
 • ideo-motorická hypnóza a "tvrdý" nácvik
 • základy práce s příběhy a metaforami při terapeutickém využití hypnózy a "tvrdý" nácvik
Didaktické metody: výklad, diskuse, "demonstrace", tvrdý nácvik ve dvojicích, v trojicích i před celou skupinou, důsledné studium literatury, které je nyní již dost i v češtině;

 

 

C. Organizační otázky

 

Tento základní - začátečnický - kurz spočívá ve třech čtyřdenních setkáních - od čtvrtku do neděle, každý den práce od 9.00 - do cca 19.00, pochopitelně s potřebnými přestávkami; pouze v neděli ukončení kolem 15.00 hod.

 

První termín si mezi přihlášenými účastníky domluvíme e-mailem tak, aby dle možností vyhovoval všem. Další termíny pak domluvíme na místě.

 

Místo konání: http://www.chalupapohadka.cz/

 

Cena za ubytování na jednu osobu s plnou penzí je průměrně 1000 na noc, včetně toho, že se účastníci skládají na ubytování a základní plnou penzi pro mne.

 

Říkám "průměrná cena" protože její výše se odvíjí od počtu účastníků. Čím více účastníku je, tím je nižší cena za všechny služby pro jednotlivce.

 

Počet lidé ve skupině: minimálně 8, maximálně 14.

 

TENTO KURZ JE URČEN POUZE PRO PSYCHOLOGY A LÉKAŘE, nebo studenty psychologie nebo medicíny, nejlépe v běžícím psychoterapeutickém výcviku anebo s ukončeným psychoterapeutickým výcvikem!

 

Způsob přihlášení

 

Na můj e-mail:     This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

Prosím, s nějakým "motivačním dopisem", kde prostě napíšete to, co budete chtít napsat.

 

Přihlašování je otevřené.

 

D. Cena

 

Cena celého kurzu je 22 000 czk, možno platit převodem na účet (pošlu fakturu) anebo v hotovosti na místě.

 

Juraj Barbarič, Příkop 2a, 602 00, Brno.© 2008-2014 Juraj Barbarič, Všechna práva vyhrazena.
Spravuje SZ
PhDr. Juraj Barbarič
komunikační psychologie a psychoterapie